Överståthållarämbetet

Överståthållaren
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Överståthållarämbetets vapen 1938–1967.
ResidensTessinska palatset
SäteStockholm
Utses avKungl. Maj:t
UnderställdKungl. Maj:t
Förste innehavareClas Larsson Fleming
Inrättat1634
Siste innehavareAllan Nordenstam
Avvecklat1967
EfterträdareLandshövdingen i Stockholms län
StällföreträdareUnderståthållaren

Överståthållarämbetet (ÖÄ) var den högsta civila förvaltningsmyndigheten under Kungl. Maj:t för Stockholms stad åren 1634 till 1967.[1] Myndigheten leddes av överståthållaren med en underståthållare som ställföreträdare och närmaste medarbetare. Överståthållaren och överståthållarämbetet motsvarade för Stockholms stad landshövdingarna och länsstyrelserna i övriga Sverige. Vissa befogenheter delades dock med borgarna i magistraten och från 1863 med kommunen Stockholms stad.

Historik

1600-talet: Inrättande och uppgift

1634 års regeringsform, genom vilken ordnad lantregering (länsstyrelse) infördes i Sverige, påbjöd, att Stockholms stad skulle ha en särskild styresman med titeln ”öfverståthållare”. Överståthållaren skulle vara den förste bland Kunglig Majestäts befallningshavande och alltid vara en av rikets råd. I § 24 säges, att ”hans ämbete skall vara att si uppå och drifva Stockholms slotts byggning och hvad annan byggning konungen förehafver i Stockholm. Sedan skall han enkannerligen vara stadsens och borgerskapets förman”. I det ursprungliga förslaget till regeringsform benämndes han ”öfverburggrefve”, men detta namn ändrades vid överläggning i rådet 11 juni 1634.

1700-talet: Instruktion för överståthållaren

I 1720 års regeringsform bestämdes, att överståthållarämbetet skulle besättas med män utom rådet. År 1776 fick överståthållaren sin första allmänna instruktion, och i en förnyad instruktion 1791 upphävdes överståthållarens tillsyn och befattning med Stockholms slott och dess byggnad.

1800-talet: Utveckling och organisering

I 1800-talets början delades ämbetet upp i tre avdelningar:

  • Överståthållarens kansli (till 1791 kallat Slottskansliet). Här handlades utsökning, det vill säga indrivning av skatter och avgifter. Kansliet anvarade även för byggnadsärenden.
  • Överståthållarämbetets avdelning för uppbördsärenden, senare även kallat Skatteverket. Utöver fastighetsskatt (kallade krono- och kommunalutskylder), tillfälliga skatter (bevillning) och tull- och stämpelavgifter svarade avdelningen även för folkbokföring (mantalsskrivning).
  • Överståthållarämbetet för polisärenden, som från 1865 delades i poliskammaren och den nyinrättade polisdomstolen. Poliskammaren bestod i sin tur av detektiva avdelningen (senare kriminalavdelningen), ordonnansavdelningen, centralavdelningen, hamnavdelningen och distriktsavdelningen. När polisskolan upprättades 1917 hörde även den hit.

1900-talet: Avveckling och uppgång i Stockholms län

Under 1960-talet beslutades att överståthållarämbetet skulle avvecklas, och den 1 januari 1968 uppgick statens förvaltning av Stockholms stad i Stockholms län. Då hade redan de flesta av överståthållarens uppgifter överförts till kommunen Stockholms stad. Fram till 1904 hade överståthållaren till exempel varit självskriven som ordförande i Stockholms stadsfullmäktige, en post som därefter tillsattes genom demokratiska val snarare än utnämning.

Den siste överståthållaren – Allan Nordenstam – blev också den förste landshövdingen i det nya sammanslagna Stockholms län.

Kansli och residens

Överståthållaren hade sin bostad i Tessinska palatset på Slottsbacken 4 medan dess kansli var lokaliserat till Slottsbacken 6. Numera huserar Kammarkollegiet på denna senare adress.

Heraldiskt vapen

(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Överståthållarämbetets vapen före 1938.

Överståthållarämbetet förde ursprungligen en blå sköld med ett Sankt Erikshuvud mellan tre kronor av guld. Eftersom vapnet stred mot lagen om Sveriges riksvapen fastställde Kungl. Maj:t den 28 januari 1938 ett nytt vapen med följande blasonering: I med kronor av guld bestrött blått fält ett krönt Sankt Erikshuvud av guld.[2] Sedan 1999 använder överkommendanten i Stockholm samma sköld lagd över ett svärd och en kommandostav.[3]

Lista över överståthållare 1634–1967

NamnPorträttLevnadsårÄmbetsperiodNoteringar
1.Clas Larsson Fleming1592-16441634-1644förste överståthållaren
2.Knut Jöransson Posse1592-16641645-1650
3.Herman Claesson Fleming1619-16731650–1652
4.Schering Rosenhane1609-16631652–1663
5.Claes Åkesson Tott d.y.1630-16741664–1665
6.Axel Carlsson Sparre1620-16791665–1673
7.Claes Rålamb1622-16981673–1678
8.Jöran Göransson Gyllenstierna1632-16861678–1682
9.Kristofer Gyllenstierna1647-17051682–1705
10.Knut Posse1645-17141705–1714
(tf.)Jacob Burensköld1655-17381710–1711
(tf.)Jacob Spens1656-17211714
11.Gustaf Adam Taube1673-17321714–1732
12.Michael Törnflycht1683-17381732–1738
13.Rutger Fuchs1682-17531739–1753
14.Johan Christoffer von Düring1695-17591753–1759
15.Jakob Albrekt von Lantinghausen1699-17691759–1769
16.Axel Wrede Sparre1708-17721770–1772
17.Thure Gustaf Rudbeck1714-17861772–1773
(tf.)Carl Fredrik Pechlin1720-17961772
18.Carl Sparre1723-17911773–1791
(tf.)Adolf Fredrik Munck1749-18311789
19.Gustaf Mauritz Armfelt1757-18141792
20.Carl Vilhelm Modée1735-17981792–1795
21.Hans Henric von Essen1755-18241795–1797
21.Samuel af Ugglas1750-18121797
-Vakans i ämbetet 1797-1800
22.Samuel af Ugglas1750-18121800
-Vakans i ämbetet 1800-1809
23.Vilhelm Mauritz Klingspor1744-18141809–1810
(tf.)Anders Fredrik Skjöldebrand1757-18341810–1812
24.Carl Mörner1755-18211812–1818
(tf.)Johan August Sandels1764-18311815
(tf.)Olof Rudolf Cederström1764-18331816-1818
(tf.)Daniel Edelcreutz1761-18281818-1828
(tf.)Carl Johan af Nordin1785-18501828-1830
25.Jakob Vilhelm Sprengtporten1794-18751830-1838
(tf.)Axel Johan Adam Möllerhjelm1787–18461838–1842
(tf.)Claes Hans Rålamb1784–18671839
(tf.)Mauritz Axel Lewenhaupt1791–18681841, 1842–1844
26.Jakob Vilhelm Sprengtporten1794-18751844–1848
27.Jakob Essen Hamilton1797-18641848–1862
28.Gillis Bildt1820-18941862–1874
29.Gustaf af Ugglas1820-18951874–1888
30.Claës Gustaf Adolf Tamm1838-19251888–1902
(tf.)Fredrik von Essen1831-19211899
31.Robert Dickson1843-19241902–1911
32.Carl Hederstierna1861-19281911–1912
33.Johan Ramstedt1852-19351912–1920
34.Carl Hederstierna1861-19281920–1928
35.Gustaf Henning Elmquist1871-19331928–1933
36.Torsten Nothin1884-19721933–1949
37.Johan Hagander1896-19911949–1963
38.Allan Nordenstam1904-19821963–1967

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ ”överståthållare”. Förvaltningshistorisk ordbok. Svenska litteratursällskapet i Finland. 2016 
  2. ^ Harald Fleetwood (1938). ”Fastställda vapen”. Meddelanden från Riksheraldikerämbetet (VII). 
  3. ^ Braunstein, Christian (2006). Heraldiska vapen inom det svenska försvaret. Statens försvarshistoriska museer. sid. 17 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Daniel Edelcreutz.jpg
Daniel Edelcreutz (1761-1828)
Carl Wilhelm Modée.jpg
Carl Vilhelm Modée född 31 mars 1735 troligen i Stockholm, död 12 oktober 1798 i Hasslöv, Hall. Var en svensk konteramiral och överståthållare. Modée blev överståthållare i Stockholm 29 november 1792 och amiral och överkommendant i Karlskrona 23 december 1793.
Gustaf Adam Taube.jpg
Gustaf Adam Taube
Herman Klaunpoika Fleming.jpg
Der schwedische Adelige und finnische Generalgoverneur Herman Fleming / Herman Klaunpoika Fleming (1619-1673)
Jöran Gyllenstierna SP124.jpg
Jöran Gyllenstierna (1632-1686). Gravyr utförd af Jac. Piccina i Venedig, helt visst under den tid, då Göran Gyllenstierna vistades vid akademien i Padua.
Carl Fredrich Brander-Portrait of Jakob Albrekt von Lantingshausen.jpg
Porträtt av Jakob Albrekt von Lantingshausen (1699-1777)
G af ugglas.jpg
Friherre Gustaf af Ugglas
Johan Christoffer von Düring.png
Johan Christoffer von Düring
Rutger Fuchs.jpg
Rutger Fuchs (1682-1753)
Painting of Gillis Bildt.jpg
Målning av officeren, friherren och statsministern Gillis Bildt (1820-1894) här som militärbefälhavare för Gotlands nationalbeväring.
JohanRamstedt.JPG
Fotografi av sedermera statsminister Johan Ramstedt 1852-1935
Carl Hederstierna 1913.JPG
Foto av Carl Hederstierna, svensk politiker
HansHenrikEssen.jpg
Swedish military commander and politician count Hans Henrik von Essen (September 26, 1755 – June 28, 1824).
Christoffer Gyllenstierna af Ericsberg.jpg
Christoffer Gyllenstierna af Ericsberg
Olof Rudolf Cederström Riksarkivet horizontal flip.jpg
Swedish general admiral Olof Rudolf Cederström
Carl Sparre 1770.jpg
Carl Sparre (1723-1791)
Mauritz Axel Lewenhaupt (1791-1868) Av Wahlberg.jpg
Porträtt av Mauritz Axel Lewenhaupt (1791-1868) iklädd uniform. Han bar bland annat Serafimerordens, Svärdsorden, Karl Johans medaljen, Karl XIII:s orden. Målning av Alfred Wahlberg.
Jakob Essen Hamilton 1834.jpg
Jakob Essen Hamilton (1797-1864), överståthållare i Stockholm. Teckning av Maria Röhl 1834.
Carl Fredrik Pechlin.jpg
Carl Fredrik Pechlin (August 8, 1720 – May 29, 1796), a Swedish politician and Major General.
Robert Dickson (1843–1924)2 cropped.jpg
Överståthållaren Robert Dickson
Claes Rålamb1670.jpg
Riksrådet Claes Rålamb (1622–1698)
Carl Morner af Tuna.jpg
Carl Mörner (1755-1821)
Tamm, Claës Gustaf Adolf (av Oscar Björck 1908).jpg
sv:Claës Gustaf Adolf Tamm (1838-1925), svensk friherre, ämbetsman, riksdagsman och finansminister. Målning av Oscar Björck 1908.
Martin Meytens dy-Axel Wrede Sparre.jpg
Greve Axel Wrede Sparre tillskriven Martin Meytens d.y.
Schering Rosenhane.jpg
Schering Rosenhane
Jacob Burensköld SP158.jpg
Jacob Burensköld (1655-1738). Porträtt graveradt af C. Bergqvist, möjligen efter

förebild af David v. Krafft eller någon af hans efterföljare; i alla händelser må påpekas, att någon sådan af Krafft utförd bild ej finnes omnämnd i A. Hahrs förträffliga studie öfver Krafft (utg. 1900). Förebilden till Bergqvists stick är utförd 1712, då Burensköld öfvertog guvernörsämbetet i Skåne, hvilket ämbete han lämnade redan 1716 d. v. s. ett helt år innan Krafft i nämnda provins gjorde ett längre uppehåll för att “afkonterfeja“ Karl XII och hans generaler. Däremot kan man möjligen gissa på Johan Starbus, som begaf sig till Skåne 1712 eller 1713 för att

i Kristianstad porträttera Stanislaus Leszczynskis gemål och döttrar.
XLM.B257 Johan af Nordin, född i Forsbacka 1785 och död 1850.jpg
Författare/Upphovsman:

AVBILDAD - NAMN af Nordin , Carl Johan (1785 - 1850)

Johan af Nordin, född i Forsbacka 1785 och död 1850. Stadsråd, disponent och militär. Blev efter avslutad karriär som officer med avsked som överstelöjtnant engagerad i Forsbacka Bruk som ägdes av hans far Johan Magnus. Då denne avled 1823 övertog af Nordin ledningen för bruket och drev detta fram till 1844. Blev politiker under 1820-talet på riksnivå och deltog i flera riksdagar. Utsedd till statssekreterare 1825. Han var stadsråd 1828-31. Utsedd till överståthållare 1828. 1831-39 var han president för Bergskollegium. Blev ordförande för Göta Kanaldirektionen 1835. Son till Landshövdingen i Kopparbergs län Johan Magnus af Nordin (1746-1823). Denne tillkallades 1792 till riksdagen i Gävle för att tillfälligt vara landshövding i Gävleborgs län, eftersom dåvarande landshövdningen F.A.U. Cronstedt bortsänts från staden på utlandsuppdrag. Detta skedde på inrådan till Gustav III av dennes rådgivare Gustaf Maurtitz Armfeldt. J.M. af Nordin adlades 1788 och blev friherre år 1800. Fotografi av målat porträtt., Licens: CC0
Johan af Nordin, född i Forsbacka 1785 och död 1850. Stadsråd, disponent och militär. Blev efter avslutad karriär som officer med avsked som överstelöjtnant engagerad i Forsbacka Bruk som ägdes av hans far Johan Magnus. Då denne avled 1823 övertog af Nordin ledningen för bruket och drev detta fram till 1844.
Henning Elmquist 1936.JPG
Foto av Henning Elmquist, svensk diplomat
ThureGustafRudbeck.JPG
Thure Gustaf Rudbeck (1714-1786)
title QS:P1476,sv:"Thure Gustaf Rudbeck (1714-1786)"
label QS:Lsv,"Thure Gustaf Rudbeck (1714-1786)"
Klingspar.png
Författare/Upphovsman: ei tiedossa / mustavalkokuvasta värittänyt Käyttäjä:Vesteri, Licens: CC BY-SA 3.0
Wilhelm Mauritz Klingspor, Osmonsalo Suomen valloitus 1808
Torsten Nothin - Sveriges styresmän.jpg
Torsten Nothin (1884 - 1972)