Öresundsregionen

Öresundsbron
Historisk karta från 1816 som visar Öresund mellan Malmö och Köpenhamn

Öresundsregionen (på danska: Øresundsregionen)[1] är en samarbetsregion som omfattar Skåne och östra Danmark. Den är Nordens befolkningsmässigt största, transnationella samarbetsregion och har fått sitt namn efter Öresund.

I regionen produceras 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Här finns också mer än 12 universitet, 155 000 studenter, 12 000 forskare samt den största koncentrationen av högutbildade i norra Europa.[2][3]

Begreppet etablerades i samband med att Öresundsbron byggdes under åren 19952000. Regionen omfattar, enligt Öresundskommitténs definition, förutom Själland och Skåne också de danska öarna Amager, Mön, Falster, Lolland och Bornholm.[4] Ytan är 20 869 km². Folkmängden uppgick i regionen i juli 2021 till över 4 100 000 invånare, med över 1 390 000 på den svenska sidan och 2 699 551 (inklusive Ertholmene med 89 invånare) på den danska. Folkmängden i Öresund förväntas öka till närmare 4 175 000 invånare 31/32, men redan under år 2019 passerade befolkningen fyra miljoner invånare[5] De dominerande befolkningskoncentrationerna är Köpenhamns storstadsområde (cirka 1,9 miljoner invånare, inklusive bland annat Roskilde) och Stormalmö (cirka 650 000 invånare, inklusive bland annat Lund). Den största staden i regionen utanför dessa två storstadsområden är Helsingborg.

Öresundsregionen innebär att Skåne utgör en del av en stor europeisk region med större utsikter till ekonomisk tillväxt, med stor befolkningsbasis och god infrastruktur. En utjämning av arbetsmarknad och bostadsmarknad har skett mellan, främst, de ömse sidor av Öresund. Bland annat går det järnväg med täta tågförbindelser på båda sidorna. På båda sidorna går det också motorvägar som binds ihop med bron.

En icke obetydlig arbetspendling förekom redan före Öresundsbrons tillkomst, men med bron skedde en tydlig regionförstoring. Större delar av både Skåne och Själland kom att få lämpligt pendlingsavstånd, och arbetspendlingen ökade de följande åren kraftigt. 2010 beräknades pendlingen för jobb och studier över Öresundsbron till 20 700 personer.[6] En trafikanträkning 2006 visade att på vardagar knappt 11 000 personer, [källa behövs] i vardera riktningen, tar Öresundståg över sundet – vilket inkluderar både arbetspendling, fritidsresor och resor till Kastrups flygplats. Många arbetar också på själva flygplatsen. Ett bakslag för Öresundsregionen var de identitetskontroller som infördes vintern 2015–2016 för tåg och bussar i riktning mot Sverige på båda sidor av sundet och som förlängde restiden för tågresenärer med ofta en halvtimme eller mer.[7]

IT-klustret i Öresundsregionen är ett av Europas största.[8] År 2009 var nästan 120 000 personer i 10 000 företag, anställda inom IT-sektorn.[9] Förutom IT och bioteknik är dessutom distribution av livsmedel en tillväxtsektor. Många världsledande företag har nordiska huvudkontor i regionen,[10] och inom dagligvaruföretag och livsmedel hade Öresundsregionen år 2004 en majoritet av de nordiska huvudkontoren.[11]

För Köpenhamn ger regionförstoringen bättre möjligheter att uppnå den befolkningsmässiga storlek som är typisk för kontinentala storstäder och som anses vara nödvändig för att kunna utöka antalet kulturella institutioner, internationella evenemang, turism och allmän attraktionskraft gentemot företag och forskare i konkurrens med andra storstadsområden inom OECD. Förhoppningar riktas mot potentialen i framtida samarbete mellan universiteten i Köpenhamn–Roskilde och Malmö–Lund.

Trots påtryckningar på regeringarna i såväl Köpenhamn som Stockholm och skapandet av ett samarbetsorgan som redan har löst några av problemen med olika skatteregler, kvarstår fortfarande många problem och oklarheter för dem som pendlar över sundet. [källa behövs]

1993 startades ett regionpolitiskt forum av danska och svenska politiker. 2016 bytte samarbetsorganisationen namn från Öresundskomittén till Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Referenser

Noter

 1. ^ På engelska The Øresund or Öresund Region
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 juni 2012. https://web.archive.org/web/20120620041313/http://www.oresundskomiteen.org/oresundsfakta/. Läst 15 juli 2011. 
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110808212327/http://www.skane.se/sv/Press/Omvarld/Arkiv/Nya-fakta-om-Oresundsregionens-integration--expertrapport-rekommenderar-ny-fast-forbindelse/. Läst 15 juli 2011. 
 4. ^ Fakta och statistikhttp://www.oresundregion.org/ Arkiverad 22 mars 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 5. ^ https://www.oresundsinstituttet.org/befolkning/
 6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110811055521/http://www.oresundsbron.com/page/2848. Läst 15 juli 2011. 
 7. ^ Fakta: ID-kontrollerna över Öresund förlänger restiden med tåg till Sverige med mellan 10 och 50 minuter
 8. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110520220203/http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/programomraden/projektartiklar/kunskapenskaokaomoresundsregionensitkluster.5.74f57d0f1283a4f88ff800018458.html. Läst 16 juli 2011. 
 9. ^ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3129365
 10. ^ http://www.bygg.org/Files/Regionerna/BI_Syd/2010%20En%20region%20i%20utveckling%20pusseltexter%20(3).docx Arkiverad 24 januari 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 11. ^ http://www.trelleborgsallehanda.se/skane/article474111/Oumlresundsregionen-lockar-internationella-foumlretag.html

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Stern-Oresund.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Werming Malmö och Köpenhamn.png
Karta över Malmö och Köpenhamn från 1816 av NG Werming.