Årstadalstunneln

Årstadalstunneln är en dubbelspårig spårvägstunnel för Tvärbanan i Söderort inom Stockholms kommun.

Tunneln är cirka 500 meter lång och anlades mellan åren 1996 och 2000 Den går genom Nybodaberget i stadsdelen Liljeholmen. Tunneln förbinder hållplatserna Årstaberg och Årstadal. Hållplatsen Årstadal är delvis inrymd i tunnelns norra del.

Genom Nybodaberget leder ytterligare tunnlar, Nybodatunnlarna, som byggdes 1860 och 1909 för Västra stambanan. Den nyare av dessa är i bruk för industrispår.

Se även

Bilder

Media som används på denna webbplats

Årstaberg 2009d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tvärbanan lämnar Årstabergstunneln, Stockholm
Årstadal 2009c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstadal, Stockholm, Tvärbanans hållplats
Nyboda tunnel 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Nyboda tunnel under Nybodaberget, södra Stockholm, tunnelöppning mot syd
Årstadal 2009e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tvärbanan, hållplats Årstadal, Stockholm