Årstaberg

Torget Svärdlångsplan.

Årstaberg är ett informellt område i stadsdelarna Liljeholmen och Årsta i Söderort inom Stockholms kommun. Området begränsas ungefär av Årstabergsvägen i söder, av Svärdlångsvägen i öster, av Årstadal i norr och grönområdet med Berga gamla tomt (före detta egendomen Zachrisberg) i väster.

Historia

Årsta gamla skola.

Årstaberg var ursprungligen namnet på ett torp från 1700-talet som lydde under Årsta gård. År 1863 låg det vid nuvarande Årstabergsvägen nära Södertäljevägen. Huset monterades ner 1963. På den södra sluttningen av Nybodaberget vid Årstabergsvägen uppfördes från 1863 en samling hus; samtliga hus var namngivna och det östligaste bar namnet Årstaberg. Husen revs under 1930-talet.

I modern tid finns ett industri- och företagsområde där husen en gång stod. En rest av den äldre bebyggelsen utgör Årsta gamla skola från 1903 som ännu står kvar.

Omdaning 2016-2021

Byggarbeten pågår sedan 2016 för ett omfattande bostadsområde väster om järnvägen, där det tidigare fanns industribyggnader från 1960-talet. Detaljplanen (S-Dp 2013-02707) vann laga kraft i maj 2016 och syftar till ny bebyggelse för omkring 900 lägenheter, förskola och verksamhetslokaler i bottenvåningar och garage i källarplanen. Planen rymmer också en park som uppkallas efter den gamla egendomen Zachrisberg som låg i närheten. Dessuton uppförs Årstahusen, tre bostadshöghus i kvarteret Mötesplatsen vid Årstaskogs väg. Husen byggs på uppdrag av Ikano efter ritningar av Varg Arkitekter.

Sjöviksskolan

Januari 2020 öppnades en av Stockholms största grundskolor för 1200 elever i årskurs F-9.[1] Det är tre gånger så många som fick plats i skolan den ersatte. Sjöviksskolan har en yta på 15800 kvadratmeter och kostade 400 miljoner. Bygghandlingarna projekterades av Niras Arkitekter efter förfrågningsunderlag från Max Arkitekter.[2] Byggnaden innehåller även en nedsprängd idrottshall.[3]

Kommunikationer

Galleri

Källor

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Årstaberg 2009a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstabergs pendeltågstation i Årtsa, Stockholm
Marman 7, juni 2017a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fastigheten Marman 7, sedd från Svärdlångsvägen, Årsta, arkitekt Kaleb Sjödén
Årstabergsvägen, mars 2018a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Årstabergsvägen
Årstaberg 2009e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tvärbanans station "Årstaberg", Stockholm
Årstaberg 2009d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Tvärbanan lämnar Årstabergstunneln, Stockholm
Årstaberg 2009c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstabergs Pendeltågstation, Stockholm commuter train network
Årsta gamla skola mars 2018a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Årsta gamla skola
Sjöviksskolan.jpg
Författare/Upphovsman: AntonioCaruzo, Licens: CC BY-SA 4.0
Sjöviksskolan precis efter den blev färdigbyggt. Bild tagen mot öst.
Årstahusen, mars 2018 (1).jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Årstahusen i Årstaberg
Årstaberg 2009f.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bussterminalen "Årstaberg", Stockholm