Ångsåg

Ångsåg är ett sågverk som drivs av ånga.

Tunadals sågverk - Sveriges första kommersiella ångsåg

Den första kommersiella ångsågen i Sverige anlades 1849 i Tunadal utanför Sundsvall i Medelpad. Den följdes i Sundsvallsdistriktet av ångsågar i Mon 1851 och i Skönvik, Sundsbruk, 1856. I början av 1870-talet var antalet ångsågar i Medelpad uppe i 24 för att fördubblas till sekelskiftet 1900. På Alnön utanför Sundsvall fanns ett tag hela 16 sågverk.

Ångkraften möjliggör sågverk där vattenkraft saknas

Österängs ångsåg och ångkvarn uppförd 1860

Ångsågarna revolutionerade sågverksindustrin genom att det tidigare starka beroendet av vattenkraft som drivkälla försvann. Nu kunde man förlägga sågverken till hamnarna vid älvmynningar, kuster och ute på öar.

Därmed kunde Sundsvallsområdet på kort tid utvecklas till Sveriges ledande distrikt för trävaruexport. Till det bidrog också att trävarutullarna avvecklades 1835–1864 och att de engelska importtullarna avskaffades. Ett pärlband av sågverkssamhällen växte fram i Sundsvallsdistriktet, som under 1880-talet svarade för 20 procent av rikets trävaruexport.

Sågverkssamhället Norrbyskär

På ön Norrbyskär i Ångermanland, i nuvarande Umeå kommun, anlade Mo och Domsjö AB 1895 en ångsåg, Mo ångsåg, som blev en av norra Europas största. Det av bolagets VD Frans Kempe anlagda sågverkssamhället framstod som ett mönstersamhälle. Idag finns här bland annat väl bevarade arbetarbostäder och maskinhus.

Vattenkraftens återkomst som viktigaste drivkraft för sågverken: eldrivna sågverk

När billig elektricitet började producerades i älvarna blev vattenkraften återigen den viktigaste drivkraften för sågverken, även om det nu genom elen skedde indirekt.

Drängsmarks ångsåg utnämndes till Årets industriminne 2007

Den i Skellefteå kommun belägna Drängsmarks ångsåg utsågs till Årets industriminne 2007.

Se även

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Österängs ångsåg.jpg
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 4.0
i ArbetSam:s databas.