Ångermanälven

Ångermanälven
Älv
Högakustenbron korsar Ångermanälvens breda mynningsvik.
Högakustenbron korsar Ångermanälvens breda mynningsvik.
MynningBottenhavet
Längd462 km
Flodbäcken31 860 km²
Vattenföring
 - medel500 /s
Geonames2725871
Karta:
Karttext: Ångermanälvens sträckning
Camping vid Ångermanälven i Åsele under mitten av 1900-talet.

Ångermanälven är en älv som flyter genom mellersta Norrland, är 463 km lång och vars avrinningsområde täcker 31 860 km². Den är en av Sveriges vattenrikaste älvar, med en medelvattenföring på 500 m³/s vid mynningen.[1] Ångermanälven har sina källor i södra Lappland och flyter genom Vilhelmina och Åsele kommuner och ner genom Ångermanland och mynnar i Bottenhavet.

Älven har många stora kraftverk och de främsta forsarna är Nämforsen, Moforsen, Forsmoforsen, Nässundforsen samt Granvågsforsen. De främsta biflödena är Vojmån, Fjällsjöälven och Faxälven.

Ångermanälvens dalgång nedströms Junsele (och ner till Bottenhavet) kallas Ådalen. Nedanför Nyland i Kramfors kommun bildar Ångermanälven en lång, bred mynningsvik med de två kända broarna Sandöbron och Högakustenbron. Sträckan mellan Hammarsbron-Nyland och Svanö-Sandö kan betecknas som tröskelfjord, med djup ner till 100 meter mellan Kramfors och Bjärtrå och tröskeln vid Svanö-Sandö på 10 meter djup. Större fartyg kan gå upp till Nyland, och mindre båtar (som kan gå under låga broar) till Sollefteå.

medeltiden kallades älven i vissa sammanhang för Styrån, då Styresholms borg låg vid älvens nedre lopp. Hela övre Norrland styrdes från den borgen.

Biflöden

Se även biflodsförteckningen nedan (uppräkningen går från mynningen i havet till källorna). Respektive vattendrags källflöden betecknas med (*):

  • Kramforsån
  • Bollstaån
   • Majaån*
  • Loån
   • Sjögarån*
   • Viättån*
    • Mångsån
  • Gålsjöån
  • Björkån
   • Oldsjöån
  • Bruksån
   • Spannån*
   • Vallån*
   • Tunsjöån*
  • Faxälven
  • Mångmanån
   • Rötsjöån*
   • Gåsbäcken
  • Vigdan
   • Skäljån
   • Jansjöån*
    • Rävsjöån*
    • Ottsjöbäcken*
  • Fjällsjöälven
  • Röån
  • Kvarnån
  • Uman (å)
   • Bysjöån*
    • Juvanån*
     • Tågån
     • Stugusjöån*
     • Kvarnån*
  • Kläppsjöbäcken
  • Kortingån
  • Tärnickån
   • Grossbäcken
  • Gulbäcken
  • Ässan
  • Kultran
  • Stavselån
   • Hedvattenbäcken
  • Sämsjöån
  • Holmträskån
  • Insjöån
   • Långvattenån*
    • Mesjöån*
  • Stamsjöån
   • Kvarnån
   • Lomsjöån
   • Avasjöån
  • Kvällån
  • Torvsjöån
  • Vojmån
   • Järvsjöån
   • Bäsksjöån
   • Gråtanån
   • Matskanån
   • Skikkibäcken
   • Dajkanån
   • Dalsån
    • Skansnäsån
   • Krutån
    • Girisån*
   • Grönån
   • Tvärån
  • Nästansjöån
  • Laxbäcken
  • Marsån
  • Satsån
  • Saxån
  • Ransarån*
  • Bodvillån

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Hoga kustenbron Sweden.jpg
Författare/Upphovsman: Tage Olsin, Licens: CC BY-SA 2.0
Höga Kustenbron seen from north. Bridge over Ångemanälven near Kramfors. The bridge is Sweden's second tallest building (186 m).
Camping ground by Ångermanälven river, Åsele, Lappland, Sweden (10725094366).jpg

The camping ground by Ångermanälven river in Åsele, Lapland.

Campingplatsen vid Ångermanälven i Åsele.

Parish (socken): Åsele Province (landskap): Lappland Municipality (kommun): Åsele County (län): Västerbotten

Photograph by: Unknown. Almquist & Cöster Date: 1950-1959 Format: Original postcard, tinted

Persistent URL: kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000505364

Read more about the photo database (in english): www.kms.raa.se/cocoon/bild/about.html