Yttersta Tvärgränd

Yttersta Tvärgränd nr 9, 7, 5 och 3 mot norr, från samma fotopunkt, år 2009 och 1900.Yttersta Tvärgränd nr 9, 7, 5 och 3 mot norr, från samma fotopunkt, år 2009 och 1900.
Yttersta Tvärgränd nr 9, 7, 5 och 3 mot norr, från samma fotopunkt, år 2009 och 1900.

Yttersta Tvärgränd är en 140 meter lång gata på Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig från Skinnarviksparken i norr till Ringvägen i söder. Kvarteret väster om gränden heter Kaninen Minsta. Kvarteret öster om gränden heter Haren. Från gatans norra del kan man via trappor nå Skinnarviksberget, innerstadens högsta naturliga berg, 53 meter över havet.

Gatans historik

Yttersta Tvärgränd fick sitt namn 1961, dessförinnan hette den Yttersta Tvärgatan. Innan Ringvägen byggdes hade gatan en längre sträckning ner till Krukmakargatan. Gatan har gamla anor – i Holms tomtbok 1679 kallas den omväxlande för Ytterste Twärgatan, Nyia Twärgatta, Twär gata som Stannar I Berget och Twär gränden ytterst uth. Namnet visar att gatan var den allra västligaste av de tvärgator som drogs från Hornsgatan. I korsningen av Hornsgatan och dåvarande Yttersta Tvärgata låg 1622–1650 stadstullen Västertull.

Enligt Lindhagenplanen från slutet av 1800-talet skulle Ringvägen förlängas norrut och anslutas med två svängda ramper till Söder Mälarstrand. Ringvägen hade då dragits rakt över bebyggelsen längs med Yttersta Tvärgrändens västra sida.[1] Skinnarviksbergets besvärliga topografi hade krävt en över 40 meter djup bergsskärning för den östra rampen. Planen fullbordades aldrig och Yttersta Tvärgränden bevarades. Norr om Yttersta Tvärgränd ligger idag Skinnarviksparken.

Bebyggelsens historik

Bebyggelsen vid Yttersta Tvärgränd består till stor del av bevarade bostadshus från 1700- och 1800-talen. Husen nummer 2 och 5 är byggda år 1755, nummer 3 år 1765, nummer 9 år 1769. Nummer 7 och 10 uppfördes 1852 och finansierades med lån ur Fattigbyggnadsfonden. En genomgripande renovering och modernisering av husen på Yttersta Tvärgränd genomfördes i början av 1980-talet. Ett bostadshus och två barnstugor ersatte då de hus som var i alltför dåligt skick för att kunna bevaras. Husen vid gatan är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att de representerar "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[2] Flera fastigheter i Haren 5 och Kaninen minsta ägs och förvaltas av kommunägda AB Stadsholmen.

Gatan som filmkuliss

Den unika miljön med en bevarad stadsgata från äldre tid har använts för inspelning av flera versioner av filmen Anderssonskans Kalle.

Referenser

Noter

  1. ^ Del av Alfred Rudolf Lundgrens Stockholmskarta från 1885 visande Skinnarviksberget och den planerade sträckningen av Ringvägen.
  2. ^ Stadsmuseets kulturklassificering, interaktiv karta.

Tryckta källor

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Yttersta Tvärgränd mars 2018.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Yttersta Tvärgränd från syd
Yttersta tvärgränd nr 2, 1919.JPG
Hus nummer 2 på Yttersta Tvärgränd (kv. Kaninen minsta)
Yttersta tvärgränd, natt, 2018b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Yttersta Tvärgränd, kvällsstämning
Yttersta Tvärgränd ca 1900a.jpg
Yttersta Tvärgränd 6 (stenhuset)
Yttersta Tvärgränd mars 2018c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Yttersta Tvärgränd nr 5 och 3
Yttersta Tvärgränd ca 1900b.jpg
Yttersta Tvärgränd (9-3) mot norr
Yttersta Tvärgränd cr.jpg
Författare/Upphovsman: File:Yttersta_Tvärgränd.JPG, Licens: CC BY-SA 4.0
Yttersta Tvärgränd mot norr (beskuren)
Yttersta Tvärgränd mars 2018e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Yttersta Tvärgränd nr 3
Yttersta Tvärgränd ca 1900.jpg
Yttersta Tvärgränd nr 2 (längst bort) trähuset är rivet.
Yttersta Tvärgränd 10, 1908.jpg
Yttersta Tvärgränd 10 norrut från Lundagatan
Yttersta Tvärgränd nr 10, 2018b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Yttersta Tvärgränd nr 10, innergården
Yttersta Tvärgränd 10, 1946.jpg
Författare/Upphovsman: Lennart af Pedersens, Licens: CC BY 4.0
Yttersta Tvärgränd 10 norrut från Lundagatan