Trädgårdsgatan, Stockholm

Trädgårdsgatan, vy mot öst, till vänster ligger Bollhustäppan, juni 2009.

Trädgårdsgatan är en gata i Gamla stan i Stockholm. Gatan sträcker sig parallellt med och norr om Köpmangatan mellan Källargränd och Skeppar Olofs gränd. Norr om Trädgårdsgatan ligger Bollhustäppan.

Minnestavla över Johan Stiernhöök på en fastighet vid Trädgårdsgatan i Gamla stan.
Minnestavla över Johan Stiernhöök på en fastighet vid Trädgårdsgatan i Gamla stan.

Trädgårdsgatan anlades redan på 1400-talet genom ett område som bestod av trädgårdar, bland annat den kungliga köksträdgården. 1489 har den namnet Norra Gränden och efter 1620-talet kallas den Trädgårdsgränden. Söder om Trädgårdsgränden uppstod kvarteren Phaeton och Pygmalion och mellan dessa anlades Trädgårdstvärgränd som en förbindelse med Köpmangatan. Under en kort period på 1700-talets slut och 1800-talets början kallades Trädgårdsgatan för Polisgränd. Detta berodde på att polisen under denna tid hade lokaler i Tessinska palatset med en entré från Trädgårdsgatan.

I kvarteret Pygmalion bodde “den svenska juridikens fader”, Johan Stiernhöök till sin död 1675. En minnestavla på husfasaden, som sattes upp 1996 av Institutet för rättshistorisk forskning, påminner om detta faktum.

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Trädgårdsgatan 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Trädgårdsgatan i Gamla stan, Stockholm
Johan Steirnhöök minnestavla.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Minnestavla över Johan Stiernhöök vid Trädgårdsgatan i Gamla stan, Stockholm