Skarpnäcks koloniträdgårdsområde

Skarpnäck från luften, koloniområdet syns i bakgrunden, 1980

Skarpnäcks koloniträdgårdsområde ligger i stadsdelen Skarpnäcks gård i Söderort inom Stockholms kommun. Området ligger i nordvästra delen av Skarpnäcksfältet och avgränsas av bland annat Skogskyrkogården och Gamla Tyresövägen. Det är Stockholms största koloniområde och består av 554 kolonilotter med stugor.

Översiktsplan

Skarpnäcks koloniområde anlades i tre etapper åren 1936, 1939 och 1941 som ett så kallat ersättningsområde för några av det tiotal koloniområden i Söderort som revs under 1920- och 1930-talen: Skärmarbrink, Björken och delar av Dalen i Enskededalen samt eventuellt Nedre Valla och Övre Valla i Årsta. Områdets första kolonister anlände i maj 1936 och i slutet av samma år hade cirka 200 lotter tagits i bruk.

På huvuddelen av lotterna inom etapp 1 (nr 1-240) uppfördes "Skarpnäcksstugan", en funktionalistiskt formgiven stuga som fanns i två olika modeller och byggdes av kolonisterna själva efter typritningar framtagna av Stockholms stad. Kolonisterna inom etapp 2 (nr 241-399) kom i allmänhet från några av Söderorts rivna koloniområden. I många fall flyttade de med sig sina gamla stugor, som till skillnad från "funkisstugorna" i etapp 1 ofta var i allmogestil och torpliknande. I början av 1950-talet var alla lotter inom Skarpnäcks koloniområde bebyggda.

Området administreras av Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck, som arrenderar marken av kommunen.

Bilder

Skarpnäcks koloniträdgårdsområde genom årstiderna.

Källor

  • http://www.koloni-skarpnack.se/
  • Petersson, Allan; Rispling, Linus (2006). Från kvickrot via morot till blomsterprakt. Ett stycke folkrörelsehistoria på marknivå under 70 år - 1936-2006 med Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck. Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck. ISBN 978-91-631-8784-1.
  • Småskrifter Enskede Årsta hembygdsförening (årgång 17, 2007), Enskede 100 år. 1907-2007. Rispling, Linus, Koloniområden i Enskedetrakten - en översikt (s. 42-50). ISSN 1403-2589.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Söderbrunn 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniföreningen Söderbrunn på Norra Djurgården, Stockholm
Skarpnäcks koloniträdgård vinter 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skarpnäcks koloniträdgårdsförening i Stockholm
Skarpnäck 1980a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Del av Skarpnäck från luften, Bagarmossen med Riksrådsvägen i mitte.
Skarpnäcks koloni höst 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skarpnäcks koloniträdgårdsområde på hösten 2010
Skarpnäcks koloni 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skarpnäcks koloniområde
Skarpnäcks koloni karta.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skarpnäcks koloniområde, översiktskarta