Oljefält

Troll är ett större oljefält i Norge
Oljefält i den amerikanska delstaten Illinois 1940.
11-09-fotofluege-cux-allg-25a.jpg

Ett oljefält är ett geologiskt område i jordskorpan där det är ekonomiskt rationellt att utvinna olja genom oljeborrning eller liknande.

Idag finns på land och till havs sammanlagt över 40 000 oljefält på jorden. Det största är Ghawarfältet i Saudiarabien och Burganfältet i Kuwait med beräknat över 60 miljarder fat (10 km3) vardera.

Några stora oljefält

Media som används på denna webbplats

Troll A Platform.jpg
Författare/Upphovsman: Swinsto101, Licens: CC BY-SA 3.0
Photo of the Troll A platform taken from the SouthEast. The Condeep platform Troll A stands at a depth of 303 meters in the North Sea and is a total of 472 meters high. The Troll gas field is the largest gas discovery made in the North Sea. The field contains approximately 40 percent of the total gas reserves on the Norwegian continental shelf. Photo: Øyvind Knoph Askeland, Norwegian Oil and Gas.
Jordens inre.jpg
Författare/Upphovsman: Mats Halldin, Licens: CC BY-SA 3.0
Jorden i genomskärning som visar jordskorpan (brun), manteln (röd), flytande/yttre kärnan (orange) och fasta/inre kärnan (gul)
11-09-fotofluege-cux-allg-25a.jpg
Författare/Upphovsman: Ralf Roletschek , Licens: CC BY-SA 3.0 de
Germany’s largest oil field Mittelplate