Dianelunds koloniträdgårdsförening

Dianelunds koloniträdgårdsförening.

Dianelunds koloniträdgårdsförening (kort Dianelund) är ett koloniträdgårdsområde i Årsta, södra Stockholm. Området ligger i Årstaskogen mellan Värmdö Gymnasium och Skanskvarnsskolan. Marken ägs av kommunen. Idag finns här 32 lotter samt torpet “Dianelund” efter vilket området fick sitt namn.

Historik

Området anlades 1917 och hade ursprungligen 179 lotter. Meningen var att göra barnfamiljer självförsörjande med självodlad frukt och grönt. I början skulle 80% av lotten består av uppodlad mark medan 20% fick vara gräsmatta. I dag är proportionerna annorlunda. Lotternas storlek varierar mellan 290 m² och drygt 700 m² (avser två dubbeltomter).

Inom området finns även det gamla torpet Dianelund som en gång i tiden låg under Årsta gård och som tidvis användes som stubinfabrik. Torpet förvaltas av föreningen och fungerar som förenings- och möteslokal. Tillsammans med intilliggande Skanskvarns koloniträdgårdsförening bildar Dianelund ett stort sammanhängande koloniområde i Årstaskogens östra del.

Bilder

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Dianelund 2011d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Dianelunds koloniträdgårdsförening i Årsta
Dianelund 2011e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Dianelunds koloniträdgårdsförening i Årsta, torpet "Dianelund" som låg under Årsta gård
Dianelund 2011b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Dianelunds koloniträdgårdsförening i Årsta
Dianelund 2011a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Dianelunds koloniträdgårdsförening i Årsta
Dianelund 2011c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Dianelunds koloniträdgårdsförening i Årsta
Söderbrunn 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniföreningen Söderbrunn på Norra Djurgården, Stockholm