Brunkebergsåsen

Brunkebergsåsens läge på Norrmalm, 1642.

Brunkebergsåsen är en rullstensås i nord-sydlig riktning på Norrmalm och i delar av Vasastaden i centrala Stockholm. Brunkebergsåsen är en del av Stockholmsåsen.

Historik

Brunkebergsåsens vårdtorn enligt Jean Erik Rehn, 1760.

Enligt en teori har åsen fått sitt namn efter drotsen Johan von Brunkow, även kallad Brunke. Enligt en annan uppfattning härrör förleden brunke från ordet "brant", troligen besläktat med brink. Namnet Brunkeberg finns även på annat håll i Norden.[1]

Under 1600- och 1700-talen fanns stadens vårdtorn på Brunkeberg. Tornet stod på södra delen av nuvarande Brunkebergstorg, ungefär i dagens kvarteret Trollhättan som sedan 1976 upptas av Gallerian och dess byggnader. Från tornet hade man god utsikt över staden och kunde se om någon eldsvåda brutit ut. Med hjälp av signaler, klockklang, flaggor på dagarna och lyktor på nätterna kunde man visa var det brann.[2]

Åsen schaktades bort

Brunkebergsåsen har genom åren till en stor del schaktats bort på Norrmalm, exempelvis ligger dagens Brunkebergstorg cirka 20 meter lägre än den ursprungliga åsen.[3] Åsen sträckte sig ursprungligen från Johannes kyrka i norr till Brunkebergstorg i söder, men den södra delen är sedan länge bortfraktad för att bereda plats för bebyggelse och infrastruktur. Mellan åren 1906 och 1911 byggdes Kungsgatan rakt genom åsen och i samband med den så kallade Norrmalmsregleringen på 1950- till 1960-talet försvann mycket.

En välkänd del av åsen som försvunnit var den så kallade Hamngatsbacken, som förr korsade Malmskillnadsgatan i samma plan, och inte som idag då Malmskillnadsgatan går över Hamngatan på en viadukt. Åsen märks fortfarande tydligt kring Johannes kyrka, Observatorielunden, Vanadislunden samt gångtunneln genom åsen, Brunkebergstunneln. En stor del av massorna från åsen har använts för att fylla ut i Klara sjö och i Barnhusviken.

Bilder

Se även

Referenser

  1. ^ Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders (1986). Stockholms gatunamn: innerstaden. Monografier utgivna av Stockholms stad (återtryck av del av 1:a upplagan). Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. sid. 127. Libris 7269073. ISBN 91-38-90777-1 
  2. ^ Stockholmskällan: Vårdtornet vid Brunkeberg
  3. ^ Persson, Mats m fl (1975). ”Del 1: Stadsbyggnadshistorisk översikt och byggnadshistoriskt register över kvarteren Adam & Eva - Käpplingeholmen”. City: byggnadsinventering 1974-75 - Historik och byggnadshistoriskt register. Stockholm: Stockholms stadsmuseum. Libris 130003. http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&countPlace=0&mediaId=9541  Stockholmskällan

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Brunkebergstunneln 1886.jpg
Brunkebergstunneln byggs, Stockholm, illustration 1886
Brunkebergsåsens vårdtorn Jean Erik Rehn 1760.jpg
Brunkebergsåsens vårdtorn enligt Jean Erik Rehn
Tunnelbanebygge 1956.JPG
Rivning och tunnelbanebygge kring blivande Sergels Torg. Mäster Samuelsgatan går över tillfällig bro. Längst t.v. hörnet av Konstfackskolan. I fonden kvarteret Putten
Hamngatan 1955.jpg
Snömodd och halka på Hamngatsbacken, Hamngatan i Stockholm
Brunkebergsåsen 1642.JPG
Del av karta över hela Stockholm, med Brunkebergsåsen på Norrmalm
Vanadislunden 1915.jpg
Vanadislunden i Stockholm med Stefanskyrkan och vattenreservoaren på höjden längs i bakgrunden