Arkitektur Stockholm – Strategier för stadens gestaltning

Arkitektur Stockholm – Strategi för stadens gestaltning

Arkitektur Stockholm – Strategier för stadens gestaltning är namnet på Stockholms första arkitekturstrategi, som godkändes den 14 november 2013 av stadsbyggnadsnämnden i Stockholm.

Syfte

Arkitektur Stockholm beskriver hur staden och dess invånare kan höja nivån på den arkitektur som kommer att utveckla Stockholm framöver. Den beskriver mål och strategier för hur Vision Stockholm 2030 och översiktsplanen skall förverkligas. Formellt är Arkitektur Stockholm ett tematiskt tillägg till Promenadstaden, den tidigare översiktsplanen för Stockholms kommun.[1]

Liknande strategier

Även andra städer och länder har liknande arkitekturstrategier, exempel:[2]

  • Göteborg: Stadsbyggnadskvaliteter Göteborg – om stadens utformning.[3]
  • Malmö: Karaktär Malmö – Handlingsprogram för arkitektur och stadsbyggnad.[4]
  • Köpenhamn: Arkitekturstad Köpenhamn.
  • Oslo: Oslos bærekraft og vekst - Overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden.[5]
  • Nederländerna: Architectural policy 2001 – 2004 – shaping the Netherlands.
  • Skottland: Building our legacy - statement on Scotland’s architecture policy 2007.[6]

Se även

Externa länkar

Referenser

Media som används på denna webbplats

Söder 67.jpg
Emblem för utredningen "Söder 67"
Arkitektur Stockholm 2013.jpg
Arkitektur Stockholm – Strategi för stadens gestaltning är namnet på Stockholms första arkitekturstrategi, som godkändes den 14 november 2013 av stadsbyggnadsnämden i Stockholm