Årstafältets koloniområde

Årstafältets koloniområde efter flytten till sitt nya område på Årstafältet, 2020.

Årstafältets koloniområde är en koloniträdgård som ligger på sydöstra delen av Årstafältet i södra Stockholm. Föreningen Årstafältets koloniområde bildades i oktober 2002 och själva koloniområdet invigdes i september 2003 men flyttade 2018 till ett annat område på Årstafältet. Därmed är Årstafältets koloniområde för närvarande (2018) Stockholms nyaste koloniträdgård.

Historik

När planerna för en utvidgning av Årsta partihallar skrinlades i slutet på 1990-talet stadsplanerades Årstafältet som ett stort park- och rekreationsområde. Fram till 1960-talet hade det funnits koloniträdgårdar på fältets östra del. Nordvästra delen avsattes i gällande detaljplan för ny koloniodling med ekologisk inriktning.

Årstafältets Koloniområde består idag (2010) av 85 lotter, därav 61 stuglotter som är mellan 111 och 166 m² stora. De 24 odlingslotterna mäter mellan 64 och 80 m². Stuglotter får bebyggas med hus på upp till 8 m². På odlingslotter får man uppföra ett vindskydd på max 4 m². Kolonistugorna / lusthusen är befriade från bygglov under förutsättning att de förslag till typhus följs, som kommunen tog fram i samråd med koloniföreningen. Annars är gestaltningen är fri, men bygglovspliktig och husens färgsättning är enhetligt i olika grågröna nyanser.[1]

Flytten

Mellan den 31 december 2017 och 1 oktober 2018 stod föreningen utan mark då hela Årstafältet omgestaltas för bland annat nya bostäder och det gamla området i västra delen av Årstafältet evakuerades. Under våren, sommaren och hösten 2018 iordningställdes ett nytt område för föreningen att arrendera för kolonilotter, nu på den sydöstra delen av Årstafältet, intill Huddingevägen. I oktober 2018 flyttade föreningen.[2]

Bilder

Källor

Noter

  1. ^ Detaljplan för Årstafältet Dp 93045, dat 2000-02-09, s. 10-11
  2. ^ Årstafältets koloniområde om flytten.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Årsta koloni 2010b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstafältets koloniområde
Årsta koloni 2010a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstafältets koloniområde
Årstafältets koloniområde febr 2020a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Årstafältets koloniområde efter flytten
Årsta koloni 2010e.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstafältets koloniområde
Årsta koloni 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Årstafältets koloniområde
Söderbrunn 2010c.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Koloniföreningen Söderbrunn på Norra Djurgården, Stockholm